Quy hoạch tài nguyên nước vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Title: Quy hoạch tài nguyên nước vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
Authors: Trần, Hồng Thái
Keywords: Tài nguyên nước;Vùng kinh tế;Trọng điểm;Phía Nam
Issue Date: 2008
Publisher: H. : ĐHQGHN
Description: 81 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23622

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bayesian Network to Manage Learner Model in Context-Aware Adaptive System in Mobile Learning