Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực Sông Cầu

Title: Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực Sông Cầu
Authors: Trần, Hồng Thái
Keywords: Qui hoạch;Tài nguyên nước;Lưu vực Sông Cầu
Issue Date: 2009
Publisher: H. : ĐHQGHN
Description: 81 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23626

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bayesian Network to Manage Learner Model in Context-Aware Adaptive System in Mobile Learning