Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực Sông Cầu

Title: Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực Sông Cầu
Authors: Trần, Hồng Thái
Keywords: Qui hoạch;Tài nguyên nước;Lưu vực Sông Cầu
Issue Date: 2009
Publisher: H. : ĐHQGHN
Description: 81 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23626

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay trung và dài hạn tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt

Đổi mới công nghệ tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia giai đoạn 2016 -2020 : Luận văn ThS. chuyên ngành Quản trị công nghệ và Phát triển doanh nghiệp : Chuyên ngành đào tạo thí điểm

Chiến lược marketing đối với mặt hàng thủ công mỹ nghệ của các doanh nghiệp làng nghề tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020