Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười hai, 2017

Implicit Feedback Mechanism to Manage User Profile Applied in Vietnamese News Recommender System

Title: Implicit Feedback Mechanism to Manage User Profile Applied in Vietnamese News Recommender SystemAuthors: Nguyen, Thac Huy
Do, The Chuan
Nguyen, Viet AnhKeywords: Implicit feedback;News recommender;User modelingIssue Date: 2016Publisher: ĐHCNAbstract: The appearance of a vast array of online newspapers makes appropriate news recommendation for users become critically important. A number of researches in this area have been conducted in recent years. This paper presents the Vietnamese content-based news recommender system. Based on information about news stories that users have read and given feedback, the system can automatically determine news stories that users may want to read later. The center of the system is a hybrid user profile which can diversely model news reading features of individual users thanks to a combination of short -term and long -term information models along with self description. The paper also introduces and evaluates a mechanism for implicit feedback. Afte…

Bayesian Network to Manage Learner Model in Context-Aware Adaptive System in Mobile Learning

Title: Bayesian Network to Manage Learner Model in Context-Aware Adaptive System in Mobile LearningAuthors: Nguyen, Viet Anh
Pham, Van CongKeywords: Bayesian Network;Context - awarenes;Adaptive system;CAMLESIssue Date: 2011Publisher: ĐHCNAbstract: Ubiquitous learning is of interest to many researchers and developers to build adaptive course for learners at anytime and in anywhere. To create personalized learning content suitable for each learner, one challenge is to manage and ev aluate the learning model, known as the learner's profile. Our previous study represented a model of CAMLES [1] system which is a personalized context – aware adaptive system in mobile learning to support students to learn English as a foreign language in order to prepare for the TOEFL test as a case study in Vietnam. This paper represents how to apply Bayesian Network in order to manage learner model which is a key factor to determine the learning content adaptation for the learner’s demands and knowledge…

Toward an Adaptive Learning System Framework: Using Bayesian Network to Manage Learner Model

Title: Toward an Adaptive Learning System Framework: Using Bayesian Network to Manage Learner ModelAuthors: Nguyen, Viet AnhKeywords: Adaptive Hypermedia;Learner ModelIssue Date: 2012Publisher: ĐHCNAbstract: This paper represents a new approach to manage learner modeling in an adaptive learning system framework. It considers developing the basi c components of an adaptive learning system such as the learner model, the course content model and the adaptation engine. We use the overlay model and Bayesian network to evaluate learners’ knowledge. In addition, we also propose a new content modeling method as well as adap tation engine to generate adaptive course based on lear ner’s knowledge. Based on this approach, we developed an adaptive learning system named is ACGS-II, that teaches students how to design an Entity Relationship model in a database system course. Empirical testing results for students who used the application indicate that our proposed model is very helpful as guideline…

Learner Open Modeling in Adaptive Mobile Learning System for Supporting Student to Learn English

Title: Learner Open Modeling in Adaptive Mobile Learning System for Supporting Student to Learn EnglishAuthors: Nguyen, Viet Anh
Pham, Van CongKeywords: M-learning;Context-awarenessIssue Date: 2011Publisher: ĐHCNAbstract: This paper represents a personalized context- aware mobile learning architecture for supporting student to learn English as foreign lang uage in order to prepare for TOEFL test. We consider how to apply open learner modeling techniques to adapt contents for different learners based on context, which includes location, amount of time to learn, the manner as well as le arner's knowledge in learning progress. Through negotiation with system, the editable learner model will be updated to support adaptive engine to select adaptive contents meeting learner's demands. Empirical testing results for students who used application prototype indicate that interaction user modeling is helpful in supporting learner to learn adaptive materials.URI: http://repository.vnu.edu.…

Nghiên cứu nâng cao hiệu quả phát hiện thâm nhập mạng theo phương pháp thống kê bất thường

Title: Nghiên cứu nâng cao hiệu quả phát hiện thâm nhập mạng theo phương pháp thống kê bất thườngAuthors: Trieu, VuKeywords: Phương pháp thống kê;McPADIssue Date: 2016Publisher: ĐHCNURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14447

CĂN NGUYÊN TRỞ THÀNH THEN TRONG XÃ HỘI TÀY - MỘT VÀI BIỆN GIẢI TỪ GÓC ĐỘ TÂM SINH LÝ CỦA “NGƯỜI ĐƯỢC CHỌN”

Title: CĂN NGUYÊN TRỞ THÀNH THEN TRONG XÃ HỘI TÀY - MỘT VÀI BIỆN GIẢI TỪ GÓC ĐỘ TÂM SINH LÝ CỦA “NGƯỜI ĐƯỢC CHỌN”Authors: Nguyễn, Thị HuệIssue Date: 2014Publisher: Nhà xuất bản Thế GiớiSeries/Report no.: 25 năm Việt Nam học theo định hướng liên ngành;URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11387

CĂN CỨ KHOA HỌC VỀ CHỦ QUYỀN CỦA VIỆT NAM TRÊN HAI QUẦN ĐẢO HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA

Title: CĂN CỨ KHOA HỌC VỀ CHỦ QUYỀN CỦA VIỆT NAM TRÊN HAI QUẦN ĐẢO HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SAAuthors: Vũ, Minh GiangIssue Date: 2014Publisher: Nhà xuất bản Thế GiớiSeries/Report no.: 25 năm Việt Nam học theo định hướng liên ngành;URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11388

SẮC THÁI VĂN HÓA THĂNG LONG – HÀ NỘI QUA NGÀN NĂM TIẾP XÚC VÀ GIAO LƯU KINH TẾ, VĂN HÓA

Title: SẮC THÁI VĂN HÓA THĂNG LONG – HÀ NỘI QUA NGÀN NĂM TIẾP XÚC VÀ GIAO LƯU KINH TẾ, VĂN HÓAAuthors: Nguyễn, Hải KếIssue Date: 2014Publisher: Nhà xuất bản Thế GiớiSeries/Report no.: 25 năm Việt Nam học theo định hướng liên ngành;URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11389

CÁC THƯƠNG CẢNG VÙNG NGHỆ - TĨNH VÀ GIAO THƯƠNG KHU VỰC THẾ KỶ XI-XIV

Title: CÁC THƯƠNG CẢNG VÙNG NGHỆ - TĨNH VÀ GIAO THƯƠNG KHU VỰC THẾ KỶ XI-XIVAuthors: Nguyễn, Văn KimIssue Date: 2014Publisher: Nhà xuất bản Thế GiớiSeries/Report no.: 25 năm Việt Nam học theo định hướng liên ngành;URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11391

HỘI THỀ LŨNG NHAI TRONG KHỞI NGHĨA LAM SƠN Văn bản và Người tham dự

Title: HỘI THỀ LŨNG NHAI TRONG KHỞI NGHĨA LAM SƠN Văn bản và Người tham dựAuthors: Phan, Huy LêIssue Date: 2014Publisher: Nhà xuất bản Thế GiớiSeries/Report no.: 25 năm Việt Nam học theo định hướng liên ngành;URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11392

HỘI THỀ LŨNG NHAI TRONG KHỞI NGHĨA LAM SƠN Văn bản và Người tham dự

Title: HỘI THỀ LŨNG NHAI TRONG KHỞI NGHĨA LAM SƠN Văn bản và Người tham dựAuthors: Phan, Huy LêIssue Date: 2014Publisher: Nhà xuất bản Thế GiớiSeries/Report no.: 25 năm Việt Nam học theo định hướng liên ngành;URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11392

HÔN NHÂN “LIÊN MINH KHÔNG ĐỐI XỨNG” Ở NGƯỜI BRU-VÂN KIỀU (Thôn Tà Rùng, xã Húc, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị)

Title: HÔN NHÂN “LIÊN MINH KHÔNG ĐỐI XỨNG” Ở NGƯỜI BRU-VÂN KIỀU (Thôn Tà Rùng, xã Húc, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị)Authors: Phạm, Văn LợiIssue Date: 2014Publisher: Nhà xuất bản Thế GiớiSeries/Report no.: 25 năm Việt Nam học theo định hướng liên ngành;URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11393Appears in Collections:IVIDES - Bài đăng tạp chí / Tham luận HN-HT

TÍN NGƯỠNG THÀNH HOÀNG Ở TỈNH HÀ ĐÔNG TRƯỚC NĂM 1945

Title: TÍN NGƯỠNG THÀNH HOÀNG Ở TỈNH HÀ ĐÔNG TRƯỚC NĂM 1945Authors: Tống, Văn LợiIssue Date: 2014Publisher: Nhà xuất bản Thế GiớiSeries/Report no.: 25 năm Việt Nam học theo định hướng liên ngành;URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11394

GIỮA NGÃ BA ĐƯỜNG: LIỆU ASEAN CÓ PHẢI LÀ LỰA CHỌN CHO VIỆT NAM TRONG TRANH CHẤP Ở BIỂN ĐÔNG

Title: GIỮA NGÃ BA ĐƯỜNG: LIỆU ASEAN CÓ PHẢI LÀ LỰA CHỌN CHO VIỆT NAM TRONG TRANH CHẤP Ở BIỂN ĐÔNGAuthors: Phạm, Quang MinhIssue Date: 2014Publisher: Nhà xuất bản Thế GiớiSeries/Report no.: 25 năm Việt Nam học theo định hướng liên ngành;URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11397

VIỆT NAM - THẾ GIỚI NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG HỘI NHẬP TRONG THẾ KỶ XX

Title: VIỆT NAM - THẾ GIỚI NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG HỘI NHẬP TRONG THẾ KỶ XXAuthors: Vũ, Dương NinhIssue Date: 2014Publisher: Nhà xuất bản Thế GiớiSeries/Report no.: 25 năm Việt Nam học theo định hướng liên ngành;URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11448

LỰA CHỌN ĐIỀU KIỆN NUÔI CẤY, TINH SẠCH VÀ NGHIÊN CỨU CÁC ĐẶC TÍNH CỦA ENZYME CHITINASE TỪ CHỦNG NẤM SỢI BEAUVERIA BASSIANA VN-101103

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11019

Title: LỰA CHỌN ĐIỀU KIỆN NUÔI CẤY, TINH SẠCH VÀ NGHIÊN CỨU CÁC ĐẶC TÍNH CỦA ENZYME CHITINASE TỪ CHỦNG NẤM SỢI BEAUVERIA BASSIANA VN-101103Authors: Lê Thị Hoàng Yến
Nguyễn Anh Tuấn
Nguyễn Thị Hồng Nhung
Đào Thị Lương
Jacky Dommes
Marie-France Versali
Dương Văn HợpKeywords: Chitin;polysacharit cacbon;N-acetyl-D - glucozamin;chitinase;chitosan;chitosan oligome;(1-4) acetyl glucozaminidase

PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN CÁC CHỦNG NẤM BEAUVERIA BASSIANA TỪ TẰM NHIỄM BỆNH

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11025

Title: PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN CÁC CHỦNG NẤM BEAUVERIA BASSIANA TỪ TẰM NHIỄM BỆNHAuthors: Nguyễn Trung Quân
Lê Thị Hoàng YếnKeywords: Beauveria bassiana;Bạch cương tàm;tằm bị nhiễm nấmIssue Date: 2012-12-10Publisher: Di truyền học và ứng dụng - Chuyên san Công nghệ sinh họcSeries/Report no.: Di truyền học và ứng dụng - Chuyên san Công nghệ sinh học;8

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA MỘT SỐ CHỦNG NẤM SÒ VUA PLEUROTUS ERYNGII

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11046

itle: NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA MỘT SỐ CHỦNG NẤM SÒ VUA PLEUROTUS ERYNGIIAuthors: Nguyễn Thị Bích Thùy
Khuất Hữu Trung
Ngô Xuân Nghiễn
Cồ Thùy Vân
Trịnh Tam KiệtKeywords: Nấm sò (Pleurotus spp);nấm sò vua Pleurotus eryngiiIssue Date: 2012-07-30Publisher: Di truyền học và ứng dụng - Chuyên san Công nghệ sinh học

MỘT SỐ LOÀI NẤM TÚI HAI MẢNH VỎ (BITUNICATE ASCOMYCETES) MỚI GHI NHẬN CHO KHU HỆ NẤM VIỆT NAM

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11068

Title: MỘT SỐ LOÀI NẤM TÚI HAI MẢNH VỎ (BITUNICATE ASCOMYCETES) MỚI GHI NHẬN CHO KHU HỆ NẤM VIỆT NAMAuthors: Nguyễn Văn Diễn
Trịnh Tam KiệtKeywords: Đa dạng nấm;Nấm túi hai lớp vỏ;Việt NamIssue Date: 2012-05-22Publisher: Di truyền học và ứng dụng - Chuyên san Công nghệ sinh họcSeries/Report no.: Di truyền học và ứng dụng - Chuyên san Công nghệ sinh học;8

NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN LOÀI VÀ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA MỘT SỐ ĐẠI DIỆN THUỘC HỌ NẤM TÁN PLUTEACEAE

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11078

Title: NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN LOÀI VÀ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA MỘT SỐ ĐẠI DIỆN THUỘC HỌ NẤM TÁN PLUTEACEAEAuthors: Trần Đông Anh
Trịnh Tam KiệtKeywords: Pluteus;Volavariella;Chamaeota;VolvopluteusIssue Date: 2012-11-12Publisher: Di truyền học và ứng dụng - Chuyên san Công nghệ sinh họcSeries/Report no.: Di truyền học và ứng dụng - Chuyên san Công nghệ sinh học;8