Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười, 2017

Phong cách nghệ sĩ trong phê bình văn học của Xuân Diệu

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25635

Title: Phong cách nghệ sĩ trong phê bình văn học của Xuân DiệuAuthors: Vũ, Thu HươngKeywords: Phê bình văn học;Phong cách nghệ sĩ;Xuân Diệu, 1916 - 1985;Văn học Việt NamIssue Date: 2002Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội

Vai trò của người phụ nữ trong hộ gia đình nghề cá Nghệ An

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25637

Title: Vai trò của người phụ nữ trong hộ gia đình nghề cá Nghệ AnAuthors: Đỗ, Thị Minh ĐứcKeywords: Hộ gia đình;Ngư nghiệp;Phụ nữ;Nghệ AnIssue Date: 1999Publisher: Đại học quốc gia Hà Nội

Vấn đề học ngoại ngữ 2 của sinh viên khoa NN & VH Nga - Hiện trạng và giải phá

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25641

Title: Vấn đề học ngoại ngữ 2 của sinh viên khoa NN & VH Nga - Hiện trạng và giải phápAuthors: Vũ, Thị ChínKeywords: Học ngoại ngữ thứ hai;Khoa Ngôn ngữ và văn hóa NgaIssue Date: 2004Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiDescription: tr. 328-334
Hội nghị khoa học nữ lần thứ 9, Hà Nội, 2004

Vai trò của phụ nữ và đội ngũ nữ cán bộ chủ chốt trong cách mạng Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25642

Title: Vai trò của phụ nữ và đội ngũ nữ cán bộ chủ chốt trong cách mạng Việt NamAuthors: Lê, Thị HoàngKeywords: Cán bộ;Phụ nữ;Cách mạng Việt NamIssue Date: 1999Publisher: Đại học quốc gia Hà NộiDescription: tr. 9-11,58
Hội nghị khoa học nữ lần thứ 4, Hà Nội, 1999

Phụ nữ An Giang trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 - 1975)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25644

Title: Phụ nữ An Giang trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 - 1975)Authors: Đào, Tố Uyên
Bùi, Thị Thị Thu HàKeywords: Phụ nữ;An Giang;Kháng chiến chống Mỹ;Lịch sử Việt Nam;Thời kỳ1954-1975Issue Date: 2002Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiDescription: tr. 522-531

Sóng gầm : Tiểu thuyết

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32720

Title: Sóng gầm : Tiểu thuyếtAuthors: Nguyên HồngKeywords: Văn học Việt Nam;Tiểu thuyếtIssue Date: 2005URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32720Appears in Collections:Những tác phẩm văn học đoạt giải thưởng Hồ Chí Minh

Cơn bão đã đến : Tiểu thuyết

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32721

Title: Cơn bão đã đến : Tiểu thuyếtAuthors: Nguyễn, Công HoanKeywords: Văn học Việt Nam;Tiểu thuyếtIssue Date: 2005Publisher: SpringerURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32721

Thời kỳ đen tối : Tiểu thuyết Thời kỳ đen tối : Tiểu thuyết

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32729

Title: Thời kỳ đen tối : Tiểu thuyết Thời kỳ đen tối : Tiểu thuyếtAuthors: Nguyên HồngKeywords: Văn học Việt Nam;Tiểu thuyếtIssue Date: 2005URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32729Appears in Collections:Những tác phẩm văn học đoạt giải thưởng Hồ Chí Minh

Thù nhà nợ nước : Tiểu thuyết lịch sử Thù nhà nợ nước : Tiểu thuyết lịch sử

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32751

Title: Thù nhà nợ nước : Tiểu thuyết lịch sử Thù nhà nợ nước : Tiểu thuyết lịch sửAuthors: Nguyên HồngKeywords: Văn học Việt Nam;Tiểu thuyết lịch sửIssue Date: 2005URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32751Appears in Collections:Những tác phẩm văn học đoạt giải thưởng Hồ Chí Minh

Hát theo mùa

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25983

Title: Hát theo mùaAuthors: Chế, Lan ViênKeywords: Văn học Việt NamIssue Date: 2006Publisher: H: Đại học Quốc gia Hà NộiDescription: tr. 447-534

An Introduction to the Theory of Numbers, Sixth Edition

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34036

Title: An Introduction to the Theory of Numbers, Sixth EditionAuthors: Godfrey Harold Hardy, Joseph H. SilvermanEdward Maitland Wright,D. R. Heath-BrownIssue Date: 2008

Linear algebra and its applications

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34046

Title: Linear algebra and its applicationsIssue Date: 2005

Measure Theory and Probability Theory

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34053

Title: Measure Theory and Probability TheoryAuthors: Martin LiebesckIssue Date: 2006

Thử dùng thuyết luân hồi đề giải thích Hiện tượng đồng tính luyến ái

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58471

Title: Thử dùng thuyết luân hồi đề giải thích Hiện tượng đồng tính luyến áiAuthors: Phạm, Ngọc HiềnKeywords: Thuyết luân hồi;Phật giáoIssue Date: 2005Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam

Niệm ngày Phật đản

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58474

Title: Niệm ngày Phật đảnAuthors: Liên TrìKeywords: Phật đản;Phật giáoIssue Date: 2005Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam

Tu tâm dưỡng tính

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58475

Title: Tu tâm dưỡng tínhAuthors: Thích Thanh PhướcKeywords: Phật giáoIssue Date: 2005Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam