Về kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh của học sinh Việt Nam lớp 6 khi đọc thầm

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25650

itle: Về kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh của học sinh Việt Nam lớp 6 khi đọc thầm
Authors: Đỗ, Thị Châu
Keywords: Kỹ năng đọc hiểu;Tiếng Anh;Học sinh;Việt Nam
Issue Date: 1999
Publisher: Đại học quốc gia Hà Nội
Description: tr. 128-132

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay trung và dài hạn tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt

Đổi mới công nghệ tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia giai đoạn 2016 -2020 : Luận văn ThS. chuyên ngành Quản trị công nghệ và Phát triển doanh nghiệp : Chuyên ngành đào tạo thí điểm

Chiến lược marketing đối với mặt hàng thủ công mỹ nghệ của các doanh nghiệp làng nghề tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020