Quá trình cố định nitơ trong rừng ngập mặn Cần Giờ và các vi sinh vật tham gia

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/295

Title: Quá trình cố định nitơ trong rừng ngập mặn Cần Giờ và các vi sinh vật tham gia
Authors: Đinh Thúy, Hằng
Keywords: Cố định nitơ;Rừng ngập mặn;Vi khuẩn kỵ khí
Issue Date: 2015

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay trung và dài hạn tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt

Đổi mới công nghệ tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia giai đoạn 2016 -2020 : Luận văn ThS. chuyên ngành Quản trị công nghệ và Phát triển doanh nghiệp : Chuyên ngành đào tạo thí điểm

Chiến lược marketing đối với mặt hàng thủ công mỹ nghệ của các doanh nghiệp làng nghề tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020