An American – Vietnamese cross – cultural study of asking for permission in the workplace

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54415

Title: An American – Vietnamese cross – cultural study of asking for permission in the workplace
Other Titles: Nghiên cứu giao văn hóa Việt-Mỹ về cách thức xin phép nơi công sở
Authors: Hoàng, Thị Kim Thoa
Keywords: American – Vietnamese cross – cultural;Giao văn hóa Việt-Mỹ;Workplace;Công sở
Issue Date: 2016
Publisher: H. : ĐHQGHN

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay trung và dài hạn tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt

Đổi mới công nghệ tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia giai đoạn 2016 -2020 : Luận văn ThS. chuyên ngành Quản trị công nghệ và Phát triển doanh nghiệp : Chuyên ngành đào tạo thí điểm

Chiến lược marketing đối với mặt hàng thủ công mỹ nghệ của các doanh nghiệp làng nghề tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020