Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay trung và dài hạn tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54021

Title: Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay trung và dài hạn tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt
Other Titles: Credit risk management for medium and long term loans at BaoViet Joint Stock Commercial Bank
Authors: Nguyễn, Hữu Đức
Nguyễn, Việt Hà, người hướng dẫn
Keywords: Quản trị rủi ro;Rủi to tín dụng;Ngân hàng;Vay dài hạn;Ngân hàng TMCP Bảo Việt
Issue Date: 2017
Publisher: H. : Trường Đại học Kinh tế

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Đổi mới công nghệ tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia giai đoạn 2016 -2020 : Luận văn ThS. chuyên ngành Quản trị công nghệ và Phát triển doanh nghiệp : Chuyên ngành đào tạo thí điểm

Chiến lược marketing đối với mặt hàng thủ công mỹ nghệ của các doanh nghiệp làng nghề tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020