Đổi mới công nghệ tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia giai đoạn 2016 -2020 : Luận văn ThS. chuyên ngành Quản trị công nghệ và Phát triển doanh nghiệp : Chuyên ngành đào tạo thí điểm

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54035

Title: Đổi mới công nghệ tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia giai đoạn 2016 -2020 : Luận văn ThS. chuyên ngành Quản trị công nghệ và Phát triển doanh nghiệp : Chuyên ngành đào tạo thí điểm
Authors: Nguyễn, Anh Tuấn, Người hướng dẫn
Hoàng, Mạnh Tùng
Keywords: Quản Trị Công nghệ;Phát triển doanh nghiệp;Đổi mới công nghệ;Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia;Giai đoạn 2016 -2020
Issue Date: 2017
Publisher: H. : Trường Đại học Kinh tế

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay trung và dài hạn tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt

Chiến lược marketing đối với mặt hàng thủ công mỹ nghệ của các doanh nghiệp làng nghề tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020