Hương ước bảo vệ và phát triển rừng ở Vườn Quốc gia Xuân Sơn: Một cách làm không mới nhưng hiệu quả

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10311

Title: Hương ước bảo vệ và phát triển rừng ở Vườn Quốc gia Xuân Sơn: Một cách làm không mới nhưng hiệu quả
Authors: Đinh Thị Hà Giang, Trương Quang Học
Keywords: Phát triển rừng
Issue Date: 2011
Publisher: Tạp chí Môi trường

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bayesian Network to Manage Learner Model in Context-Aware Adaptive System in Mobile Learning