Chiến lược marketing đối với mặt hàng thủ công mỹ nghệ của các doanh nghiệp làng nghề tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54031

Title: Chiến lược marketing đối với mặt hàng thủ công mỹ nghệ của các doanh nghiệp làng nghề tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020
Authors: Nguyễn, Xuân Thắng
Keywords: Quản Trị Công nghệ;Chiến lược marketing;Hàng thủ công mỹ nghệ;Doanh nghiệp làng nghề;Thanh Hóa
Issue Date: 2017
Publisher: H. : Trường Đại học Kinh tế

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay trung và dài hạn tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt

Đổi mới công nghệ tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia giai đoạn 2016 -2020 : Luận văn ThS. chuyên ngành Quản trị công nghệ và Phát triển doanh nghiệp : Chuyên ngành đào tạo thí điểm