Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng bảy, 2017

Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy tại học viện kỹ thuật quân sự: Luận văn ThS. Đo lường và đánh giá trong giáo dục

Đánh giá ảnh hưởng của năng lực tự học đến kết quả học tập của sinh viên (nghiên cứu tại Học viện Phòng không - Không quân và Đại học Thủy lợi) : Luận văn ThS. Đo lường và Đánh giá trong giáo dục : 60 14 01 20

"An cư kết hạ" trong đời sống Tăng-Ni xưa và nay

Trường Hạ xưa và nay

Hậu duệ Chử Đồng Tử - người Phật tử đầu tiên nước Việt

Sư cô Thích Nữ Minh Hải sống để chia sẻ và yêu thương

Phát triển năng lực hợp tác cho học sinh qua dạy học chủ đề Ứng dụng của đạo hàm : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 01 11

Dạy học theo hướng tiếp cận năng lực nội dung Nguyên hàm" ở trường trung học phổ thông : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 01 11"

Main results of international cooperative research in the study of plant diversity in VietNam, 1993-2002

Các chiến lược song song hóa thuật toán tuần tự

Xây lâu đài trên hư không

Đối diện cái chết (phần tiếp theo)

Kết hợp mô hình cực đại entropy và học luật chuyển đổi cho bài toán gán nhãn từ loại : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 62 48 01 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43566

Title: Kết hợp mô hình cực đại entropy và học luật chuyển đổi cho bài toán gán nhãn từ loại : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 62 48 01 01Authors: Lê, Anh Cường, người hướng dẫn
Nguyễn, Ngọc KhươngIssue Date: 2014Publisher: ĐHCN

Một giải thuật Tri-train chỉnh sửa và ứng dụng vào bài toán phân lớp câu hỏi : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 01 04

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43567

Title: Một giải thuật Tri-train chỉnh sửa và ứng dụng vào bài toán phân lớp câu hỏi : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 01 04Authors: Nguyễn, Trí Thành, người hướng dẫn
Nguyễn, Minh HảiIssue Date: 2014Publisher: ĐHCN

Kết hợp mô hình cực đại entropy và học luật chuyển đổi cho bài toán gán nhãn từ loại : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 62 48 01 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43566

Title: Kết hợp mô hình cực đại entropy và học luật chuyển đổi cho bài toán gán nhãn từ loại : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 62 48 01 01Authors: Lê, Anh Cường, người hướng dẫn
Nguyễn, Ngọc KhươngIssue Date: 2014Publisher: ĐHCN

Study of wave-wind interaction at a seawall using a numerical wave channel

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33771

Title: Study of wave-wind interaction at a seawall using a numerical wave channelAuthors: Phung, Dang Hieu
Vinh, Phan Ngoc
Van Toan, Du
Son, Nguyen ThanhKeywords: Overtopping rate;;Seawall;Two-phase model;Wave overtopping;Wind effectIssue Date: 2014Publisher: Applied Mathematical Modelling

Study of wave-wind interaction at a seawall using a numerical wave channel

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33771
Title: Study of wave-wind interaction at a seawall using a numerical wave channelAuthors: Phung, Dang Hieu
Vinh, Phan Ngoc
Van Toan, Du
Son, Nguyen ThanhKeywords: Overtopping rate;;Seawall;Two-phase model;Wave overtopping;Wind effectIssue Date: 2014Publisher: Applied Mathematical Modelling

A System of Sustainability Indicators for the Province of Thai Binh, Vietnam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33774

Title: A System of Sustainability Indicators for the Province of Thai Binh, VietnamAuthors: Le, Trinh Hai
Pham, Hoang Hai
Pham Thi, Thu Ha
Nguyen, Manh Ha
Ly Trong, Dai
Pham Viet, Hoa
Nguyen Cao, Huan
Lai Vinh, CamKeywords: Delphi process;experts;Sustainability indicators;Thai Binh province;VietnamIssue Date: 2014Publisher: Social Indicators Research

CHỨC PHỦ QUỲ CHÂU THỜI KỲ ĐẦU PHÁP THUỘC

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/262

Title: CHỨC PHỦ QUỲ CHÂU THỜI KỲ ĐẦU PHÁP THUỘCAuthors: Vi Ngọc, ChânKeywords: Quỳ Châu;Pháp thuộcIssue Date: 2015Publisher: Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển

CUỘC ĐẤU TRANH CHỐNG BẮC THUỘC ĐẦU TIÊN CỦA NGƯỜI TÀY - THÁI

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/264

Title: CUỘC ĐẤU TRANH CHỐNG BẮC THUỘC ĐẦU TIÊN CỦA NGƯỜI TÀY - THÁIAuthors: Vương, HùngKeywords: Bắc thuộc;Tày - TháiIssue Date: 2015Publisher: Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển

SUPERCHARACTERS AND PATTERN SUBGROUPS IN THE UPPER TRIANGULAR GROUPS

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32926

Title: SUPERCHARACTERS AND PATTERN SUBGROUPS IN THE UPPER TRIANGULAR GROUPSAuthors: Le, TungKeywords: Root system;Irreducible character;Triangular groupIssue Date: 2013Publisher: CAMBRIDGE UNIV PRESS, 32 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW YORK, NY 10013-2473 USACitation: ISIKNOWLEDGE

Stereocomplexation of low molecular weight poly(L-lactic acid) and high molecular weight poly(D-lactic acid), radiation crosslinking PLLA/PDLA stereocomplexes and their characterization

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32928

Title: Stereocomplexation of low molecular weight poly(L-lactic acid) and high molecular weight poly(D-lactic acid), radiation crosslinking PLLA/PDLA stereocomplexes and their characterizationAuthors: Tran, Minh Quynh
Hoang, Hoa Mai
Pham, Ngoc LanKeywords: Poly(lactic acid);Stereocomplex;Radiation-induced crosslinkingIssue Date: 2013

Triển khai sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10301

Title: Triển khai sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậuAuthors: Hoàng Thị Ngọc Hà
Trương Quang HọcKeywords: Biến đổi khí hậu;Sinh kế thích ứngIssue Date: 2015Publisher: Tạp chí Môi trường

Chính sách đất đai và vấn đề quản lý rừng cộng đồng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10299

Title: Chính sách đất đai và vấn đề quản lý rừng cộng đồngAuthors: Viên, Trần ĐứcKeywords: Quản lý rừng cộng đồng;Chính sách đất đai;Phát triển Miền núi;CRESIssue Date: 2002Publisher: Nhà xuất bản Nông nghiệp

Góp một tiếng nói về cội nguồn Sự dung hợp và tiếp biến của tư tưởng Tam giáo Đồng nguyên ở Việt Nam so với Trung Hoa

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55130

Title: Góp một tiếng nói về cội nguồn Sự dung hợp và tiếp biến của tư tưởng Tam giáo Đồng nguyên ở Việt Nam so với Trung HoaAuthors: Trần, Hoàng HùngKeywords: Tam giáo Đồng nguyên
Lịch sử Phật giáo
Lịch sử tư tưởng
Phật giáoIssue Date: 2012Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam

Chim ; Nói pháp

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55131

Title: Chim ; Nói phápAuthors: Ngọc BảoKeywords: Thiền
Phật giáoIssue Date: 2012Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam

Biến động lòng sông Hồng khu vực thị xã Lào Cai trong Pleistocen muộn - Holocen và tai biến liên quan

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/6354
Title: Biến động lòng sông Hồng khu vực thị xã Lào Cai trong Pleistocen muộn - Holocen và tai biến liên quanAuthors: Đặng, Văn BàoKeywords: Sông Hồng
Biến động lòng sông
Địa lí
Lào caiIssue Date: 2003Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội

Vấn đề bố trí các điểm quần cư ở xã Mường Vi (Huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) trên quan điểm phòng chống tai biến thiên nhiên

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/6355

Title: Vấn đề bố trí các điểm quần cư ở xã Mường Vi (Huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) trên quan điểm phòng chống tai biến thiên nhiênAuthors: Đào, Đinh Bắc
Nguyễn, Cao HuầnKeywords: Điểm quần cư
Lào Cai
Phòng chống thiên taiIssue Date: 2003Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội

Tiếp cận dịch vụ hệ sinh thái và đánh đổi giữa các dịch vụ hệ sinh thái hướng tới phát triển bền vững

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10309

Title: Tiếp cận dịch vụ hệ sinh thái và đánh đổi giữa các dịch vụ hệ sinh thái hướng tới phát triển bền vữngAuthors: Hoàng Văn Thắng
Trần Chí TrungKeywords: Dịch vụ hệ sinh thái
Phát triển bền vữngIssue Date: 2012Publisher: Tạp chí Môi trườngCitation: Hoàng Văn Thắng và Trần Chí

Thay đổi sinh kế Điều tra tình hình khai thác và buôn bán động vật Hoang dã ở Vườn quốc gia Pù Mát, Nghệ An

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10310

Title: Thay đổi sinh kế Điều tra tình hình khai thác và buôn bán động vật Hoang dã ở Vườn quốc gia Pù Mát, Nghệ AnAuthors: Roberton, Scott
Trung, Tran Chi
Momberg, Frank

Giải pháp nâng cao xuất khẩu gạo Việt Nam

Báo cáo kế toán trách nhiệm xã hội Thực tiễn áp dụng tại các doanh nghiệp châu Âu

Vị thế ngày càng vững chắc

Tin khoa học - công nghệ: Nasa lần đầu ghi lại vụ nổ sao đỏ khổng lồ. Phát hiện nguồn gốc quái vật tully 300 triệu năm trước. Vật liệu đen nhất thế giới có thể hút 99,9% ánh sáng

Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục của nhiều trường đại học

Theo đuổi sự khác biệt

Tính toán, thiết kế che chắn bức xạ phòng máy CT SCanner

Tổng hợp một số hợp chất 4-methylquinolin-2(1H)-on thế có chứa hợp phần đường