Bài đăng

Bullera haininhensis sp. nov., a new ballistoconidium -forming yeast species from Cuc Phuong National Park

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11232

Title: Bullera haininhensis sp. nov., a new ballistoconidium -forming yeast species from Cuc Phuong National ParkAuthors: Dao Thi Luong
Masako Takashima
Pham Van Ty
Nguyen Lan Dung
Takashi NakaseKeywords: Bullera haininhensis sp. nov;systematicIssue Date: 2007-08-15

Nghiên cứu điều tra các chất ức chế proteinase ở các phần khác nhau của thân và hạt cây tô mộc (Caesalpinia sappan L.)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11309

Title: Nghiên cứu điều tra các chất ức chế proteinase ở các phần khác nhau của thân và hạt cây tô mộc (Caesalpinia sappan L.)Other Titles: Investigation of proteinase inhibitors from Caesalpinia sappan L. wood and seedsAuthors: Hoàng Thu Hà
Phạm Thị Trân ChâuKeywords: C. sappan;rheumatism;proteinase inhibitorsIssue Date: 2008-10-29Publisher: Tạp chí khoa học ĐHQGHN, Khoa học tự nhiên và công nghệ

Quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trường Mầm non Ysơn, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ theo chuẩn nghề nghiệp

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59234

Title: Quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trường Mầm non Ysơn, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ theo chuẩn nghề nghiệpAuthors: Phạm Thị Thanh HuệKeywords: Quản lý giáo dục;Chuyên môn;trường Mầm non Ysơn;Huyện Hạ Hòa

Vận dụng phương pháp dạy học giải quyết vấn đề trong dạy học Sinh học 11, Trung học phổ thông. Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn (Bộ môn Hóa học): 60140111

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60078

Title: Vận dụng phương pháp dạy học giải quyết vấn đề trong dạy học Sinh học 11, Trung học phổ thông. Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn (Bộ môn Hóa học): 60140111Other Titles: Use problem-solving teaching methods in teaching Biology 11, High SchoolAuthors: Nguyễn, Thanh HuyềnKeywords: Sinh học -- Dạy và học; Trường phổ thông trung học -- Việt Nam; Giáo dục trung học -- Chương trình hoạt động

Thử tìm hiểu đôi nét về Xuân Hương truyện một kiệt tác của văn học cổ điển Hàn Quốc

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25753

Title: Thử tìm hiểu đôi nét về Xuân Hương truyện một kiệt tác của văn học cổ điển Hàn QuốcAuthors: Hoàng, Thị YếnKeywords: Văn học cổ điển;Truyện;Văn học Hàn Quốc;Ngôn ngữIssue Date: 2002Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội

Cải tiến phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức của sinh viên

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25756

Title: Cải tiến phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức của sinh viênAuthors: Đào, Thị Cẩm NhungKeywords: Giáo dục;Phương pháp giảng dạy;Học tập;Nhận thứcIssue Date: 2000Publisher: Đại học quốc gia Hà Nội

Multiple solutions for a class of N-Kirchhoff type equations via variational methods

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33072
Title: Multiple solutions for a class of N-Kirchhoff type equations via variational methodsAuthors: Nguyen, Thanh Chung
Hoang, Quoc ToanKeywords: N-Kirchhoff type equations;Variational method;Multiple solutionsIssue Date: 2015