Bài đăng

TIẾP CẬN LIÊN NGÀNH/DỰA TRÊN HỆ SINH THÁI TRONG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Title: TIẾP CẬN LIÊN NGÀNH/DỰA TRÊN HỆ SINH THÁI TRONG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬUAuthors: Trương, Quang HọcIssue Date: 2014Publisher: Nhà xuất bản Thế GiớiSeries/Report no.: 25 năm Việt Nam học theo định hướng liên ngành;URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11533

BIẾN ĐỔI XÃ HỘI ĐÔ THỊ VÀ QUẢN TRỊ BIẾN ĐỔI XÃ HỘI ĐÔ THỊ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY - ĐẶC ĐIỂM VÀ MỘT SỐ GỢI Ý CAN THIỆP CHÍNH SÁCH

Title: BIẾN ĐỔI XÃ HỘI ĐÔ THỊ VÀ QUẢN TRỊ BIẾN ĐỔI XÃ HỘI ĐÔ THỊ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY - ĐẶC ĐIỂM VÀ MỘT SỐ GỢI Ý CAN THIỆP CHÍNH SÁCHAuthors: Đoàn, Minh HuấnIssue Date: 2014Publisher: Nhà xuất bản Thế GiớiSeries/Report no.: 25 năm Việt Nam học theo định hướng liên ngành;URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11534

Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện năm 2009: Thực thi mô hình dự báo và ứng phó sự cố tràn dầu

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24730

Title: Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện năm 2009: Thực thi mô hình dự báo và ứng phó sự cố tràn dầuAuthors: Trần, Hồng Thái
Nguyễn, Xuân HiềnKeywords: Ô nhiễm môi trường;Môi trường biển;Tràn dầu;Việt NamIssue Date: 2009Publisher: H. : ĐHQGHN

Báo cáo tổng hợp: Các phương pháp luận về điều tra đánh giá và dự báo sự cố tràn dầu

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24769

Title: Báo cáo tổng hợp: Các phương pháp luận về điều tra đánh giá và dự báo sự cố tràn dầuKeywords: Điều tra;Dự báo;Tràn dầu;BiểnIssue Date: 2009Publisher: H. : ĐHQGHNDescription: 78 tr.

Bullera haininhensis sp. nov., a new ballistoconidium -forming yeast species from Cuc Phuong National Park

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11232

Title: Bullera haininhensis sp. nov., a new ballistoconidium -forming yeast species from Cuc Phuong National ParkAuthors: Dao Thi Luong
Masako Takashima
Pham Van Ty
Nguyen Lan Dung
Takashi NakaseKeywords: Bullera haininhensis sp. nov;systematicIssue Date: 2007-08-15

Nghiên cứu điều tra các chất ức chế proteinase ở các phần khác nhau của thân và hạt cây tô mộc (Caesalpinia sappan L.)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11309

Title: Nghiên cứu điều tra các chất ức chế proteinase ở các phần khác nhau của thân và hạt cây tô mộc (Caesalpinia sappan L.)Other Titles: Investigation of proteinase inhibitors from Caesalpinia sappan L. wood and seedsAuthors: Hoàng Thu Hà
Phạm Thị Trân ChâuKeywords: C. sappan;rheumatism;proteinase inhibitorsIssue Date: 2008-10-29Publisher: Tạp chí khoa học ĐHQGHN, Khoa học tự nhiên và công nghệ

Quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trường Mầm non Ysơn, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ theo chuẩn nghề nghiệp

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59234

Title: Quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trường Mầm non Ysơn, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ theo chuẩn nghề nghiệpAuthors: Phạm Thị Thanh HuệKeywords: Quản lý giáo dục;Chuyên môn;trường Mầm non Ysơn;Huyện Hạ Hòa