Bài đăng

Design of photocontrolled biomolecules based on azobenzene derivatives

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32990

Title: Design of photocontrolled biomolecules based on azobenzene derivativesAuthors: Zatsepin, T. S.
Abrosimova, L. A.
Monakhova, M. V.Issue Date: 2013Publisher: TURPION LTD, C/O TURPION LTD, IOP PUBLISHING, TEMPLE CIRCUS, TEMPLE WAY, BRISTOL BS1 6HG, ENGLAND

Treatment of tapioca starch wastewater by a novel combination of physical and biological processes

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32995

Title: Treatment of tapioca starch wastewater by a novel combination of physical and biological processesAuthors: Fettig, J.
Pick, V.
Austermann-Haun, U.Keywords: Anaerobic treatment;Constructed wetland;Dissolved airflotation;Tapioca wastewaterIssue Date: 2013

Phong hóa : Thứ Sáu, 20 Decembre 1935

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21737

Title: Phong hóa : Thứ Sáu, 20 Decembre 1935Keywords: Báo chíIssue Date: 1935Publisher: H: Tòa soạn và trị sựDescription: 16 tr.

A study & solutions for developing brand of Anbinh bank in the period 2005-2010 : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54891

Title: A study & solutions for developing brand of Anbinh bank in the period 2005-2010 : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý : 60.34.05Authors: Nguyen, Viet Anh, Người hướng dẫn
Tran, Sy MauKeywords: Ngân hàng;Thương hiệuIssue Date: 2007Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội

Quản lý thiết bị dạy học ở các trường trung học cơ sở thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam đáp ứng yêu cầu dạy học theo hướng phát triển năng lực. Luận văn ThS. Quản lý giáo dục

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57676

Title: Quản lý thiết bị dạy học ở các trường trung học cơ sở thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam đáp ứng yêu cầu dạy học theo hướng phát triển năng lực. Luận văn ThS. Quản lý giáo dục: 60 14 01 14Other Titles: Management of teaching equipments in Secondary Schools Phu Ly city, Ha Nam province to meet teaching requirements in the direction of developing competenceAuthors: Nguyễn, Thị Ngọc TúKeywords: Quản lý;Giáo dục trung học;Thiết bị dạy họcIssue Date: 2016

Nghiên cứu văn hóa ẩm thực Tây Bắc phục vụ du lịch

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33960

Title: Nghiên cứu văn hóa ẩm thực Tây Bắc phục vụ du lịchAuthors: Nguyễn, An ThuậnKeywords: Ẩm thực;Du lịchIssue Date: 2016Publisher: H.: ĐHKHXH&NVDescription: 96 tr.